Bylderup Menighedsråd

 Bylderup Kirke

Sogneeftermiddag
den 21. november 2019 kl. 14:30 i
Kirkekroen
Præsten fra Øster Højst
kommer og fortæller om sin tid som præst i Norge.
Der serveres kaffe og kage.
Arrangement er gratis.
Mød talstærkt op.
Tilmelding til Ida Diedrichsen 21 13 22 eller 6372kirke@gmail.com senest dagen før.
alle er hjerteligt velkomne.

                                  Bylderup menighedsrådDatoer og tidspunkter for gudstjenester, arrangementer og referater fra de seneste menighedsrådsmøder kan findes på:
www.sogn.dk/bylderup og på App'en Kirkekalender. (
OBS ingen referater i Kirkekalender)
App'en kan hentes i App Store.