Bylderup Menighedsråd

 Bylderup Kirke

 Adventsmøde den 8. december

kl. 19:00 i Bylderup Kirke

Biskop Marianne Christiansen holder gudstjenesten i kirken

Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær i Kirkekroen med kaffe, kløben og småkager.
Biskoppen vil stå for underholdningen med fortællinger.
Alle er hjerteligt velkomne.

Menighedsrådet.

                                                       


Datoer og tidspunkter for gudstjenester, arrangementer og referater fra de seneste menighedsrådsmøder kan findes på:
www.sogn.dk/bylderup og på App'en Kirkekalender. (
OBS ingen referater i Kirkekalender)
App'en kan hentes i App Store.