Bylderup Menighedsråd

 Bylderup Kirke 

Kommende arrangementer

Sogneudflugt

28. august: Sogneudflugt til Skærbæk Uldspinderi.

Udflugten starter ved Slogs Herreds Hus kl. 12.30.

I år går turen til Skærbæk Uldspinderi, hvor Inger Lauridsen, Tønder Museum, fortæller, derefter eftermiddagskaffe på Klægager Gård, en gammel digegrevegård. Efter kaffen får vi en guidet tur i Ballum.

Vi er hjemme kl. 18.00

Vi slutter af fælles med smørrebrød i Slogs Herreds Hus.

Turen koster 150,00 kr.

Betales i bussen

Tilmelding senest den 25. august 2018 kl. 12.00 til

Henrik Nissen 23 65 21 59 e-mail:nissen.karkov@gmail.com

6. september kl. 19.00: Orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådsvalg 2018.

Orienteringsmøde: 

1.     Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Menighedsrådets opgaver og kompetencer

4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste menighedsrådsvalg

5. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet


6. Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister og afvikling af valget

 

Opstillingsmøde:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Opstilling af kandidater til menighedsrådet
  1. Navneforslag
  2. Præsentation af kandidater til menighedsrådet
  3. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
  4. Afstemning
 3. Meddelelse af afstemningsresultatet
 4. Valg af stillere
 5. Evt.:

Bylderup Sogns Menighedsråd

23. september kl. 10.30: Høstgudstjeneste med efterfølgende auktion over de medbragte høstgaver.
Vi samler ind til Folkekirkens Nødhjælp, der støtter landmænd i Zimbabwe, der har lidt under politiske uroligheder i mange år.

27. september kl. 19.30: Foredrag med Birgitte Kragh Engholm i Burkal Kirke.

Birgitte er vokset op i Bylderup Bov, er døbt, konfirmeret og viet i Burkal Kirke. Hun er præst og udvikler i Sct. Matthæus Kirke i København. Birgitte har skrevet bogen: Den fremtidsgodkendte kirke. Vi håber, mange har lyst til at høre foredraget.

30. september kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste i Lendemark Skov med efterfølgende grillarrangement.

Venlig hilsen

Bylderup Sogns Menighedsråd

 Datoer og tidspunkter for gudstjenester, arrangementer og referater fra de seneste menighedsrådsmøder kan findes på:
www.sogn.dk/bylderup