Bylderup Menighedsråd


 
 

Bylderup Sogn


  

Kære alle i Bylderup Sogn

Den 1. januar 2020 blev det besluttet, at menighedsrådsvalget fremover skulle foretages på en anden måde end ellers - nemlig ved en valgforsamling, som man kan sammenligne med en generalforsamling i en forening.

I Bylderup Sogn havde menighedsrådsmedlem Sidsel Sangild Paulsen meddelt, at hun desværre ikke kunne afse tid til menighedsrådsarbejdet i de kommende år. Dette modtog vi med beklagelse. Vi vil gerne rette Sidsel en stor tak for hendes indsats og engagement i menighedsrådsarbejdet i den sidste periode. Vi ønsker hende held og lykke med de nye udfordringer.

Den 9. juni blev der afholdt orienteringsmøde og den 15. september valgforsamling i Bylderup Kirkekro. Disse datoer var de samme i hele landet. Vi så med spænding og glæde frem til valget. Valget er for perioden 2020 – 2022.

Vi havde en god aften, hvor Søren Hansen på kyndig vis førte os igennem valgforsamlingen. Der var genvalg til alle fra det nuværende menighedsråd og Holger Lauritzen – valgt som kirkeværge uden for menighedsrådets midte.

Følgende blev valgt:
Henrik Nissen, Henning Johannsen, Karin Jensen, Holger Lauritzen og Elisa Bagger Sørensen. Derudover blev følgende valgt som stedfortrædere:
Anne Marie Diedrichsen, Matthies Matthiesen og Søren Peter Petersen.

Bliver der ikke afleveret en kandidatliste senest d. 13. oktober, er ovenstående valgt til menighedsrådet for perioden 2020 – 2022. Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent.

Vi takker for valget og tilliden.
Venlig hilsen
Elisa Bagger Sørensen
Formand for Bylderup Sogns Menighedsråd


Bylderup Kirke                

Kommende arrangementer     

1/9 kl. 10.00 – 12.00: Strikke-  hæklecafé   herefter den  
første tirsdag om måneden samme tid på Kirkekroen.                                                                               

20/9 kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste i Lendemark Skov med efterfølgende   grillarrangement                                                                                                                  

Den 23/8 kl. 11.00: Konfirmation. På grund af COVID19-restriktioner er denne dag forbeholdt konfirmander med familier.

 Bylderup Menighedsråd.

 

KLIK HER:
Landsforeningens vejledning i forbindelse med genåbning af folkekirken


Menighedsrådet.
 
   
Bylderup Menighedsråd - Surreroj 65b - 6372 Bylderup-Bov - Tlf. 29 70 89 59