Bylderup Menighedsråd

 Bylderup Kirke 

Til menighedsrådet i Bylderup Sogn er der valgt menighedsråd for de næste to år.

Det nyvalgte menighedsråd træder i funktion ved kirkeårets begyndelse søndag d. 2. december 2018.

Det nye menighedsråd består af:

Formand:                            Elisa Bagger Sørensen, Surreroj 65B, 6372 Bylderup Bov.

Næstformand & sekretær: Sidsel Sangild Paulsen, Sottrup By 13, 6372 Bylderup Bov.

Kasserer:                             Henning Johannsen, Surreroj 37, 6372 Bylderup Bov.

Kirkeværge:                        Holger Lauritzen, Gravløkke 55, 6372 Bylderup Bov.

Kontaktperson:                   Karin Jensen, Gravløkke 81, 6372 Bylderup Bov.

Skovformand:                     Henrik Nissen, Surreroj 4, 6372 Bylderup.

 

Venlig hilsen

Bylderup Sogns Menighedsråd

Kommende arrangementer

Venlig hilsen

Bylderup Sogns Menighedsråd

 Datoer og tidspunkter for gudstjenester, arrangementer og referater fra de seneste menighedsrådsmøder kan findes på:
www.sogn.dk/bylderup