Bylderup Menighedsråd

 Bylderup Kirke 

Kommende arrangementerSøndag den 22. april 2018
Menighedsmøde
Efter højmessen inviteres alle til menighedsmøde
Bylderup menighedsråd vil først byde på frokost og derefter fortælle om menighedsrådets opgaver, der har fyldt vores tid de sidste år og hvilke planer, vi har for fremtiden.

Søndag den 6. maj 2018 kl. 11:00
Konfirmation
Festdag for 14 konfirmander i Bylderup.

Mandag den 21. maj 2018 (2. pinsedag)
afholdes vor årlige fælles friluftsgudstjeneste.
I år holder vi den i Byskoven i Ravsted.
Der kan parkeres på Havstedvej18,(Spejderhytten)
Gudstjenesten er resultatet af et samarbejde mellem sognene Burkal,Ravsted, Bylderup og Den Tyske frimenighed og sognepræsterne Henrik Bo Jacobsen, Kathrine Graversen Gents og Carsten Pfeiffer.
Traditonen tro vil Querblech fra Flensborg stå for musikken
Efter gudstjenesten vil Ravsted menighedsråd være vært ved en grillpølse m. brød og sodavand eller øl.

Søndag den 27.maj 2018 kl. 10:30
normal højmesse
men denne dag vil fire årgange starte fejringen af deres Guldkonfirmation i kirken.
Tillykke til dem.

 

 
Datoer og tidspunkter for gudstjenester og referater fra de seneste menighedsrådsmøder kan findes på:
www.sogn.dk/bylderup