Bylderup Menighedsråd

 Bylderup Kirke


Seneste nyt

Burkal og Bylderup sogne samles til et pastorat med en 100% præst.
Navnet vil være Burkal - Bylderup pastorat
Henrik Bo Jacobsen er sognepræst i Burkal - Bylderup pastorat.
Henrik Bo Jacobsen kan træffes på
tlf. 74 76 21 10 og på
hbja@km.dk


Sognepræst Henrik Bo Jacobsen har meddelt, at han går på pension pr. 1. juni 2020 og fratræder sin stilling med udgangen af december måned 2019.

Det vil sige, at Burkal og Bylderup menighedsråd i løbet af efteråret sammen skal ansætte ny sognepræst, som kan tiltræde 1. januar 2020

Bylderup MenighedsrådDatoer og tidspunkter for gudstjenester, arrangementer og referater fra de seneste menighedsrådsmøder kan findes på:
www.sogn.dk/bylderup og på App'en Kirkekalender. (
OBS ingen referater i Kirkekalender)
App'en kan hentes i App Store.