Bylderup Menighedsråd

 Bylderup Kirke 

Kommende arrangementer

 

Adventsmøde
2. søndag i advent, den 10. december 2017 kl. 19:00 i kirken
Sognepræst Robert Strandgaard fra Hjordkær sogn prædiker.
Efterfølgende kaffebord i Kirkekroen, hvor Robert Strandgaard vil fortælle om sin tid som missionær i Tanzania - udsendt af Brødremenigheden i Christiansfeld.

Julekoncert med Tønderkoret
torsdag den 14. december 2017 kl.19:00
i kirken.

De ni læsninger
3. søndag i advent, den17.december 2017 kl. 14:00
i kirken
Forskellige personer fra
Bylderup Sogn, store som små, unge som gamle, kommer og læser forskellige vigtige tekster fra Bibelen.

Juleaften
4. søndag i advent, den 24. december 2017
Gudstjenester kl. 13:00 og 16:00

 


Stillingsopslag


Regnskabsfører (kordegn) til fælles regnskabskontor

 

En stilling som kordegn ved Rise Sogns Menighedsråd er ledig til besættelse pr.  1. december 2017 eller snarest derefter.

Stillingen er paa 28 timer pr. uge i gennemsnit.

 

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 

·         Regnskabsføring

·         Byggeregnskaber

·         Kvartalregnskaber

·         Budgetlægning

·         Deltage paa budgetmøder hos de enkelte menighedsråd

·         Deltage på regnskabsaflæggelsesmøder hos de enkelte menighedsråd

·         Betaling af regninger

·         Indberetning af løn

·         Evt. afløsning af anden kordegn ved kordegneopgaver

 

Den fælles regnskabskontor fører for tiden regnskab for 9 menighedsråd i Åbenrå Provsti.

Vi forventer, at du:

·         Har en regnskabsmæssig baggrund

·         Er fleksibel i forhold til arbejdstider – der indgår aftenmøder i stillingen

·         Er meget serviceminded

·         Kan lide at have travlt i periode

·         Kan arbejde selvstændigt

·         Har god ordensans

 


Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i  Åbenrå Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder. Pt. er der indgået samarbejdsaftale med
Bylderup, Egvad, Genner, Hellevad, Hjordkær, Ravsted, Varnæs, Felsted og Tinglev sogne.

 

Ansættelse sker ved Rise Sogns Menighedsråd beliggende Rise Bygade 23, 6230 Rødekro

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. årslønnen aftales indenfor intervallet 273.258,45 kr. – 362.067,55 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.921,79 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. /span>

Lønnen kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 220.885,86 kr. årligt ved ansættelse på 28 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Johannes P. Christensen på telefonnummer 21 70 64 70/mail 9014fortrolig@sogn.dk. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Rise Menighedsråd, Rise Bygade 23, 6230 Rødekro, mrk. ansøgning eller på mail til 9014fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal vaere menighedsrådet i hænde senest den 22. november 2017 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 24. og 27. november 2017.o:p>

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 Datoer og tidspunkter for gudstjenester og referater fra de seneste menighedsrådsmøder kan findes på:
www.sogn.dk/bylderup