Bylderup Menighedsråd

 Bylderup Kirke 

Kommende arrangementer

Sogneudflugt

Der planlægges en sogneudflugt sidst i august måned.
Da vi endnu ikke har planlægningen på plads, bedes man holde sig orienteret i Tinglev Ugeblad i august måned.Datoer og tidspunkter for gudstjenester, arrangementer og referater fra de seneste menighedsrådsmøder kan findes på:
www.sogn.dk/bylderup