Bylderup Menighedsråd

 Bylderup Kirke

Kommende arrangementer

Bylderup sogn vil være uden fast præst sommeren over. Embedet passes af præster fra Aabenraa provsti.
Der er oprettet et vagtskema.
Får man brug for en præst til en kirkelig handling, vil man kunne få oplysning om hvilken præst, der har tjeneste i pågældende periode ved henvendelse til kirketjener/ graver Ida Diedrichsen tlf. 21 13 22 63
mail:6372kirke@gmail.com

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag den 10. juni 2019 kl. 10,30 ved Burkal Kirke

Afvikles som vanligt i samarbejde mellem Bylderup, Ravsted, Burkal sogne og Den Tyske frimenighed.
Huske tæpper og/ eller stole.

MENIGHEDSMØDE

D. 4. juni 2019 afholdt menighedsrådet ved Bylderup kirke menighedsmøde.

Mødet blev afholdt i en fyldt kirke kro, 10% af menigheden var mødt frem.

Formanden bød velkommen og orienterede om visionsarbejdet, som er udført ved hjælp af ekstern konsulent.

Derefter orienterede formanden om de tiltag som er sat i gang, samt de ting vi ønsker gjort i fremtiden.

Herefter gik vi over til at diskutere den nye struktur, som var aftenens hovedtema.

Haderslev stift skal spare en præstestilling, og nu da Kathrine Gents i Ravsted/Bylderup pastorat har fået andet arbejde på Djursland. Ønsker Haderslev Stift at blande kortene på ny.

Det er ikke første gang vi skal igennem en strukturændring, først blev vi sammen med Ravsted flyttet fra Ribe Stift/ Tønder provsti til Haderslev stift/Aabenraa provsti.

Begge menighedsråd i de to kirker gik den gang sammen og protesterede højlydt, men lige lidt hjalp det.

For ni år siden afgjorde Haderslev stift, at vi skulle sammenlægges med Ravsted.

Sammenlægningen gav den gang ikke anstød til de store protester, i det begge sogne holdningsmæssig var ens, og begge menighedsråd kunne se det fornuftige i et sådant skridt.

Stiftet ønsker nu at splitte det gode og stabile samarbejde mellem Bylderup og Ravsted. Først med Erik Monrad og senere med Kathrine Gens som præst.

Der skal laves to nye pastorater: Hellevad-Egvad-Ravsted i et tresogns pastorat og Burkal- Bylderup i et to sogns pastorat.

Men der er et par ting som biskoppen ikke har taget med i sine betragtninger.

Burkal-Bylderup og Ravsted sogne er centreret omkring Bylderup skole, i det alle sogne har elever og konfirmander her.

Idrætslivet er også fælles, da børnene er på hold sammen på tværs af sognene.

Vi har fra biskoppen fået tilsendt 4 scenarier som vi skulle forholde os til. Der skal laves høringssvar inden d. 22. juni, og derefter beslutter biskoppen, det hun mener er den rigtige løsning.

Et pastorat skal i disse moderne tider have ca. 2000 folkekirkemedlemmer, nogle af biskoppens forslag ligger under dette tal. Kan vi så risikere at vi skal splittes op på ny om 10 år?

Bliver der taget hensyn til borgerne på landet? Her forventer vi at præsten kender alle og alle kender præsten.

En præst på landet skal også klare alt det administrative arbejde, han eller hun har ingen kordegn som man har i byerne.

Det er barskt af biskoppen alene at forholde sig til tal, som om det var en folketælling i Betlehem. Det ville være dejligt, at man tænkte på menighederne som individer og på deres behov.

Menigheden i Bylderup kunne gå ind for Scenarie 4 foreslået af Ravsted menighedsråd.

Det går ud på at ansætte en ny præst i Bylderup-Ravsted pastorat, Burkal kommer så til senere når den nuværende præst går på pension.

Herefter bliver vi så et tre sogns pastorat med 2700 medlemmer. Men man skal så huske på at frikirken i Bylderup Bov ikke benytter kirken i Burkal ej heller præsten. Det vil sige at det endelige tal ligger lavere.

Det vil være en for stor mundfuld for den nuværende præst at overtage yderligere to menigheder. På længere sigt vil det være den bedste løsning, når det nu ikke kan være anderledes.

Bylderup MenighedsrådDatoer og tidspunkter for gudstjenester, arrangementer og referater fra de seneste menighedsrådsmøder kan findes på:
www.sogn.dk/bylderup og på App'en Kirkekalender. (OBS ingen referater i Kirkekalender)
App'en kan hentes i App Store.