Bylderup Menighedsråd

 Bylderup Kirke 

Kommende arrangementer

 

Adventsmøde
2. søndag i advent, den 10. december 2017 kl. 19:00 i kirken
Sognepræst Robert Strandgaard fra Hjordkær sogn prædiker.
Efterfølgende kaffebord i Kirkekroen, hvor Robert Strandgaard vil fortælle om sin tid som missionær i Tanzania - udsendt af Brødremenigheden i Christiansfeld.

Julekoncert med Tønderkoret
torsdag den 14. december 2017 kl.19:00
i kirken.

De ni læsninger
3. søndag i advent, den17.december 2017 kl. 14:00
i kirken
Forskellige personer fra
Bylderup Sogn, store som små, unge som gamle, kommer og læser forskellige vigtige tekster fra Bibelen.

Juleaften
4. søndag i advent, den 24. december 2017
Gudstjenester kl. 13:00 og 16:00Datoer og tidspunkter for gudstjenester og referater fra de seneste menighedsrådsmøder kan findes på:
www.sogn.dk/bylderup