Bylderup Menighedsråd

Kontakt

Sognepræst

Kathrine Graversen Gents
Kirkevej 10,
Bylderup
6372 Bylderup Bov
Tlf.:+45 74 76 22 63

klgr@km.dk

Formand

Elisa Bagger Sørensen
Surreroj 65 B
Bylderup
6372 Bylderup-Bov
Tlf. +45 74 76 27 65

elisa.soerensen@skolekom.dk

Næstformand

Henrik Nissen
Surreroj 4,
6372 Bylderup Bov
Tlf. +45 51 17 37 45

nissen.karkov@gmail.com


Valgt kasserer

Henning Bonnichsen Johannsen
Surreroj 27
6372 Bylderup-Bov
Tlf. +45 74 76 26 61

surreroj27@mail.dk

Kirkeværge

Holger Lauritzen
Gravløkke 51
6372 Bylderup-Bov
Tlf. +45 74 76 21 29

hl48@live.dk