Bylderup Menighedsråd

Kontakt

Sognepræst
formand for valgbestyrelse
og aktivitetsudvalg

Kathrine Graversen Gents
Kirkevej 10,
Bylderup
6372 Bylderup Bov
Tlf.:+45 74 76 22 63

klgr@km.dk

Formand

Elisa Bagger Sørensen
Surreroj 65 B
Bylderup
6372 Bylderup-Bov
Tlf. +45 29 70 89 59

elisa.soerensen@skolekom.dk

Næstformand og sekretær

Sidsel Sangild Paulsen
Sottrup By 13,
6372 Bylderup Bov
Tlf. +45 61 75 66 19

sidselsangild@hotmail.com

Valgt kasserer

Henning Bonnichsen Johannsen
Surreroj 27
6372 Bylderup-Bov
Tlf. +45 74 76 26 61

surreroj27@mail.dk