Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådene

Menighedsrådene er den mindste demokratiske enhed i folkekirken. Der findes godt 2.000 menighedsråd i Danmark, og 99,9 % er medlem af Landsforeningen.

Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati. Rådet vælges for fire år ad gangen og består af 5-15 læge medlemmer samt sognets præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på sognets menighedsråd.

Kirkelig Ledelse

Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådenes opgave:

  • at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
  • at være forvaltningsmyndighed
  • at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsterne
  • at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg)
  • at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.

 

Menighedsrådsløftet

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver vedkommende menig­heds­råds­løftet, jf. menigheds­rådslovens § 7:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Tekst fra www.menighedsraad.dk

Menighedsrådet for Burkal Sogn

Det nuværende menighedsråd blev valgt den 15. september 2020.

Menighedsrådet har pr. 1/8-21 konstitueret sig påny:

Formand og medlem af valgbestyrelsen: Birgit Brammer
Næstformand og kirkeværge: Bernhard Kolb
Kasserer: Hanne Bucka
Kontaktperson og sekretær: Sylvia Bjørn Pedersen
Menigt medlem og formand for valgbestyrelsen: Hans Eigil Christensen

For yderligere oplysninger se Sogn.dk.

Referater fra menighedsrådets møder kan også ses på Sogn.dk