Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

 

 

Graver                                      

Stillingen som graver ved Burkal Kirke er ledig pr. 1/5 2021 eller efter aftale.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Menighedsrådet søger en engageret person med interesse for udendørsarbejde, som kan arbejde selvstændigt og have medansvar for en kirkegård i udvikling, har ordenssans, er fleksibel og stabil, har forståelse for kirken som arbejdsplads, og som har lyst til at indgå i et kontruktivt samarbejde med menighedsrådet og det øvrige personale.

Forventninger til vores graver:

• har overblik og kan fordele opgaver

• er god til at møde mennesker i livets forskellige faser

• er kreativ og kvalitetsbevidst

• kan arbejde konstruktivt sammen med kollegaer, præster og menighedsråd

• ser muligheder frem for begrænsninger

• kan anvende IT. Vi anvender BRANDSOFT og Churchdesk, og kendskab hertil er en
  fordel.

Vi kan tilbyde en alsidig arbejdsplads, med fokus på faglighed, trivsel og nødvendig uddannelse.
Vi lægge stor vægt på dine personlige kompetencer og erfaringer fra det grønne område vil være en fordel.
Graveren varetager bl.a. følgende opgaver:

• kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.

• kirketjenester ved kirkelige handlinger

• ansvarlig for opgavefordeling i samarbejde med gravermedhjælperen

• bistå menighedsrådet ved udarbejdelser af projekter

 

Ansættelse sker ved Burkal Sogns Menighedsråd, Burkal Kirkevej 2, 6372 Bylderup Bov.

Oplysninger om sognet findes på www.sogn.dk/burkal og www.burkalkirke.dk

 

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved formand Vagn Olesen, tlf. 25 36 60 48 eller kontaktperson Birgit Brammer, tlf. 23 46 34 61.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Skulle du ikke allerede have gennemført den obligatoriske uddannelse som graver, er det en betingelse, at den gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Ansøgere uden gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 296.522,00 kr. – 353.933,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 296.522,00 kr.

Ansøgere med gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.925,00kr. – 368.379,00kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 300.856,00 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.713,56 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9056@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31/3 - 21.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 14.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.