Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Forside

FOLKEKIRKEN ÅBNER MERE OP

Der kan nu igen holdes gudstjenester af almindelig længde og med fællessang, ligesom der igen kan være flere deltagere både indendørs og udenfor.

På mange områder betyder ændringerne, at retningslinjerne for folkekirken bliver ført tilbage til dem, der var gældende indtil nedlukningen i slutningen af december, og de korte gudstjenester blev indført efter julen.

Konkret er der ikke længere tidsbegrænsninger på 30 minutter for gudstjenester eller andre kirkelige handlinger. Salmebøgerne kan også komme i brug igen, for anbefalingen om ikke at have fællessang er også væk.

Der kan samtidigt være flere med til gudstjenester, bryllupper og begravelser. Arealkravet bliver lempet fra 7,5 til 2 kvm per person, når man sidder ned og til 4 kvm, hvis man står op. Altså det arealkrav, som var gældende indtil jul. 

Der er nu mulighed for at afholde menighedsaktiviteter med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud på hhv. 50 personer indendørs og 100 personer udendørs, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste plader.

Menighedsaktiviteter, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, er undtaget fra de generelle bestemmelser om forsamlingsforbud, men omfattet af reglerne i Kirkeministeriets bekendtgørelse om større menighedsarrangementer. Hvis deltagerantallet overstiger hhv. 50 og 100 personer stilles der krav om 1 meters afstand og coronapas.

I flere måneder har vi skullet holde 2 meters afstand til hinanden. Det behøver vi ikke længere, nu kan vi nøjes med 1 meter. Med mindre der skal synges – så hedder det 2 meters afstand.

Ved gudstjenester i Burkal Kirke opfordrer vi familier på tre eller flere til at sætte sig i nordsiden (i venstre side når man kommer ind i kirken), hvor der er markeret siddepladser på hver tredje række, som vi gjorde før sidste åbning 21. april.

På bænkene i sydsiden (til højre når man kommer ind i kirken) er der markeret siddepladser på hver anden bænk. For at kunne overholde de to meters afstand myndighederne kræver, må der kun sidde en eller to personer på disse bænke.

 

 

Kalender